นพ. วิทวัส โอมพรนุวัฒน์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลชลบุรี, 2548 - 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- ผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Laparoscopic Surgery
- Endoscopic Surgery
- ERCP
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค