นพ. วรพันธุ์ เสาวรส

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2540
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค