นพ. วัชระ มณีรัตน์โรจน์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2555
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์บูรณสภาพในข้อสะโพกและข้อเข่า, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, ประเทศไทย, 2559 - 2560
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Robotic and Computer Navigation for Adult Hip and Knee Joint Reconstruction at Keck School of medicine, University of Southern California, Los Angeles, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและข้อเข่าเทียมโดยใช้เทคนิคแผลเล็กบาดเจ็บน้อย
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนโดยใช้เทคนิคและข้อเทียมชนิดอ๊อกซฟอร์ด
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ และคอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด
- การผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บและกระดูกหัก
+ See More
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Sun116:00 - 20:0016:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค