ทพญ. วัชราภรณ์ ทัศจันทร์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, ประเทศไทย, 2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา:
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมที่เกี่ยวกับฟันและปากของเด็ก, 2527
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค