พญ. วนิดา ศศิวิมลกุล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2526
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2548
+ See More
Day Time Location
Mon206:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Tue306:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Wed406:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sun106:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sun116:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค