พญ. วรรณภา เลิศประภามงคล

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2536
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Myofascial Pain, Foot Problem
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Musculolkeletal Pain, Electrodiagnosis, Foot Problem
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค