พญ. วรรณี เกตุมาลาศิริ

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2537
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pain Management, Electrodiagnostic Study
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค