นพ. วรากร จ่าแสนชื่น

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Trauma
- Hepatobiliary and pancreatic surgery
- Abdominal invasive surgery
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค