นพ. วศิน กุลสมบูรณ์

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2536
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Acupuncture, Sport Medicine, Lower & Upper Extermities Prothetics-Orthotics
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Osteoporosis, Neuro-Rehab
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค