นพ. วัชระพงศ์ แซ่ซือ

Specialty: อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป, ประเทศไทย, 2522
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 12:0007:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Tue307:00 - 12:0007:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Wed407:00 - 12:0007:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Thu507:00 - 12:0007:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Fri607:00 - 12:0007:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Sat707:00 - 12:0007:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)
Sun107:00 - 12:0007:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)
ศูนย์รักษาโรค