รศ.นพ. วัชรินทร์ อริยประกาย

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2521
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ระบบทางเดินปัสสาวะของเด็ก, Hypospadias Repair, ศัลยกรรมแก้หมันชาย, ศัลยกรรมตกแต่งระบบทางเดินปัสสาวะ
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue317:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค