นพ. วัฒนา มหัทธนกุล

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- BSc in Neuroscience (เกียรตินิยมอับดับ 1), University of London, ประเทศอังกฤษ, 2535
- แพทยศาสตรบัณฑิต, University of London, ประเทศอังกฤษ, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศอังกฤษ, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Combined Orthopaedic and Neurosurgery Spinal, James Cook University Hospital, Meddlebrough, อังกฤษ, 2549-2551
- Cerebrovascular, Macquarie University, Sydney, ออสเตเรีย, 2551-2552
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Endoscopic Spine Surgery, Strasbourg, ฝรั่งเศส, 2553
- Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, St. Anna Hospital, Germany, Spine Institute, Bumrungrad International Hospital, Faculty of Science, Mahidol University, January 29-30, 2016
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Combined Spinal
- Cerebrovascular
+ See More
Day Time Location
Mon216:00 - 17:0016:0017:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu516:00 - 17:0016:0017:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Fri616:00 - 17:0016:0017:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ศูนย์รักษาโรค