นพ. วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2536
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ประเทศไทย, 2537 - 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Gastrontestinal, Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, University of Innsbruck, Austria, 2544 - 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Surgical Oncology
- Gastrointestinal, Hepatobiliary and Pancreatic Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค