นพ. วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Colon and Rectal Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค