นพ. วีรวุฒิ อิ่มสำราญ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, ประเทศญี่ปุ่น, 2539
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Pancreatic Cancer Surgery, John Hopkins Hospital, ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Liver Surgery, Biliary Tract Surgery and Pancreatic Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค