ผศ.นพ. วิชัย เตชะสาธิต

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
- Master of Public Health, The University of Washington, Seattle, Washington, สหรัฐอเมริกา, 2537-2539
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน, แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Fellow in Infectious Disease, New England Medical Center Hospital, Boston, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา, 2539-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General Infectious Diseases
- HIV / AIDS
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค