รศ.นพ. วิชัย วาสนสิริ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical and Research Fellow in Surgical Oncology and Breast cancer, Lincoln County Hospital, Lincoln, ประเทศอังกฤษ, 2543
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast Diseases
- Breast Cancer
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed417:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค