รศ.พ.อ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล

Specialty: อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาโลหิตวิทยา, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา:
- Anatomic / Clinic Pathology, Mayo Clinic Rochester, Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2539-2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Stem cell transplantation
- Hematologic malignancy
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 11:0008:0011:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 20:0013:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 15:0009:0015:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 20:0013:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค