ศ.นพ. วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2520
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2550
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 11:3009:0011:30Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ศูนย์รักษาโรค