พญ. วิลาวัณย์ เวทไว

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2541
- สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก, สหรัฐอเมริกา, 2544
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Allergy and Immunology, State University of New York at Buffalo, สหรัฐอเมริกา, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Adult & Pediatric Allergy, Asthma, Food allergy
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Tue310:00 - 16:0010:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Wed410:00 - 16:0010:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Fri610:00 - 19:0010:0019:00Medical Clinics (BIC 15C)
Sat710:00 - 12:0010:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)
ศูนย์รักษาโรค