ทพญ. วิลาวรรณ์ ถนอมทรัพย์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การรักษาและป้องกันโรคเนื้อเยื่อในของฟัน
+ See More
Day Time Location
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค