นพ. วิญญู รัตนไชย

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- M. Ch. Orth., University of Liverpool, UK, 2535
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Sport Injury
- Joint Preservative Surgery
- Complex Trauma
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค