พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiac Rehabilitation, Heart Research Centre, The Royal Melbourne Hospital, Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย, 2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- หลักสูตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข, 2551
- Cardiovascular Disease Rehabilitation and Secondary Prevention, The Royal Melbourne Hospital, ประเทศออสเตรเลีย, 2552
- Rehabilitation Training Program, National Taiwan University Hospital, ประเทศไต้หวัน, 2553
- Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cardiac Rehabilitation
- Acupuncture
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 20:0009:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค