ผศ.นพ. วิภูษิต แต้สมบัติ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advanced Laparoscopic Surgery, University of California, San Francisco, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559 - 2560
- Hepatobiliary surgery and Liver transplantation, Asan Medical Center, Seoul, ประเทศเกาหลีใต้, 2555
- Laparoscopic liver surgery, Samsung Medical Center, Seoul, ประเทศเกาหลีใต้, 2560
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General surgery
- Hepatobiliary-pancreas surgery
- Liver and Kidney transplants
- Laparoscopic surgery
+ See More
Day Time Location
Sun114:00 - 17:0014:0017:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค