นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย, จีน
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2527
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา, National Woman Hospital, Auckland, ประเทศนิวซีแลนด์, 2531-2532
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา, Gynaecological Oncology Center, Queen Elizabeth Hospital, Gateslead, ประเทศอังกฤษ, 2541
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค