รศ.นพ. วิสูตร คงเจริญสมบัติ

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2530
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ทั่วไป, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย, 2539
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endourologic and Laparoscopic Minimally Invasive Surgery Miami, 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2539
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2543
+ See More
Day Time Location
Sun109:00 - 15:0009:0015:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค