นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2517
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2527
+ See More
Day Time Location
Wed416:00 - 17:3016:0017:30Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค