ทพ. วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนำชัย

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
- MSc in Pediatric Dentistry (ทันตกรรมเด็ก), มหาวิทยาลัยมหิดล, 1997
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, ประเทศไทย, 2546
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 20:0013:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค