ศ.กิตติคุณ นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- โรงพยาบาล GYN's, มหาวิทยาลัยลอนดอน, M.B., B.S.(ลอนดอน), M.R.C.S., L.R.C.P. (ประเทศอังกฤษ), 2509
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศอังกฤษ, 2513
การศึกษาหลังปริญญา:
- สูติศาสตร์และนารีวิทยา, 2523
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณสาขา สูติศาสตร์และนารีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ See More
Day Time Location
Tue307:00 - 09:0007:0009:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu517:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค