นพ. วรกิจ เฉลิมสกุลรัตน์

Specialty: อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา 2540, Recertified 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา 2542, Recertified 2553
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, สหรัฐอเมริกา 2543, Recertified 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Lung Transplantation, University of North Carolina at Chapel Hill, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545
- Chest Medicine, American College of Chest Physicians, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2547
+ See More
Day Time Location
Wed415:00 - 19:0015:0019:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค