นพ. วุฒิชัย สุทธิถวิล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2533
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pulmonology Medicine, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2539
- Allergy & Immunology, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2542
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Asthma, Cough, Bronchoscopy
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 15:3009:0015:30Medical Clinics (BIC 15A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed409:00 - 15:3009:0015:30Medical Clinics (BIC 15A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri613:00 - 15:3013:0015:30Medical Clinics (BIC 15A)
Sun109:00 - 15:3009:0015:30Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค