นพ. ยืนยง เจียงวิริชัยกูร

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ERCP, Hepatobiliary Disease
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun109:00 - 17:0009:0017:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค