พญ. โยโกะ ทาวาราซูมิดา

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2551 - 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Microinvasive Surgery and Reproductive Medicine, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, มิถุนายน 2554 - เมษายน 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2554
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2556
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค