รศ.นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
- Master of Surgical Science, University of London, Royal Postgraduate Medical School, London, ประเทศอังกฤษ, 2539
- Ph.D. in Hepato-Pancreato-biliary Surgery, Hammersmith Hospital, London, ประเทศอังกฤษ, 2538-2542
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- General Surgery (Gastrointestinal Surgery), Hepato pancreato-biliary Surgery and Liver transplantation, University College London, Royal Free Hospital, London, ประเทศอังกฤษ, 2539-2543
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Gastrointestinal Surgery, London, ประเทศอังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Liver Transplantation
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค