รศ.นพ. ยศ นวฤทธิ์โลหะ

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
- Ph.D. in Neurobiology and Physiology/Neuroscience, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา, 2545-2548
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- Neurovascular and Spine Surgery, Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona, สหรัฐอเมริกา, 2540
- Neuro-Oncology, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา, 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Shaped Beam Radiosurgery, Los Angeles California, สหรัฐอเมริกา, 2550
- Endoscopic Spinal Surgery, Bordeaux, ฝรั่งเศส, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- เนื้องอกในสมอง
- การผ่าตัดโรคเส้นเลือดสมอง
- การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
ศูนย์รักษาโรค