ผศ.นพ. ยุทธนา ศตวรรษธำรง

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advanced Therapeutic ERCP, The University of Amsterdam, Netherland, 2540-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- การรักษาโรคของท่อน้ำดีและตับอ่อนโดยการส่องกล้อง
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ
สมาชิกของสมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา
สมาชิกของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค