นพ. ยุกต์ ลีลาวิวัฒน์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2526
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การเจ็บครรภ์คลอด
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค