2561 > Graph Magazine Vol.01 > ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์

ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์

หัวใจของเด็กๆ ก็สำคัญ

Pic-Report_465X300.jpg
 
ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการ “รักษ์ใจไทย” มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไปแล้วถึง 16 ราย ซึ่งได้รับการส่งตัวมาจากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดยังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ของเรา โครงการนี้ นับว่าเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือชีวิตเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจากหลายจังหวัดทั่วประเทศได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2546 ทางโครงการฯ ได้ช่วยผ่าตัดไปแล้ว 767 ราย ซึ่งนอกจากการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กชาวไทยแล้ว ทางโครงการฯ ยังได้ช่วยเหลือชาวเมียนมาและเวียดนาม ให้ได้รับการผ่าตัดอีกด้วย และในปี 2561 นี้ ทางโครงการฯ ก็จะขยายความช่วยเหลือไปยังเด็กชาวกัมพูชาอีกด้วย
 
หน่วยแพทย์อาสาบำรุงราษฎร์ ในกรุงเทพฯ
แม้จะอยู่ในเขตเมืองที่เจริญของกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยังคงมีชาวบ้านอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสหรือมีข้อจำกัดในการเข้ารับการักษาพยาบาล ดังนั้น การช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ในสิ่งที่บำรุงราษฎร์มีความเชี่ยวชาญจึงเกิดขึ้นมาโดยตลอด  ซึ่งในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ชาวบ้านผู้ด้อยโอกาส 13,682 คน ซึ่งอาศัยอยู่ใน 30 ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานจาก “หน่วยแพทย์อาสาบำรุงราษฎร์” ซึ่งมีการจัดหน่วยแพทย์ออกตรวจให้บริการประชาชนทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.30 – 13.30 น. โดยมีแพทย์ 4 ท่าน ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่อีก 2 คน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี้เริ่มออกให้บริการประชาชนในชุมชนของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา โดยการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และด้วยการสนับสนุนของกองทุนทอมสันอบอุ่น ปลอดภัย มั่นใจในศูนย์ไตเทียม โฉมใหม่
Pic-Reportcontent1_465X300.jpg
ศูนย์ไตเทียม รพ .บำรุงราษฎร์ บริการดูแลบำบัดผู้ป่วยโรคไตทุกระยะ ครอบคลุมตั้งแต่ บริการบำบัดทดแทนไต บริการปลูกถ่ายไต บริการล้างไตผ่านช่องท้อง และบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งมี 2 ประเภท คือ การฟอกเลือดแบบธรรมดา และการฟอกเลือดแบบประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านเครื่องไตเทียมรุ่นพิเศษด้วยระบบการทำน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูงอัลตราเพียว อาร์โอ (Ultrapure Reverse Osmosis Water) ที่มีมาตรฐานสูงกว่าระบบปกติ
Pic-Reportcontent2_465X300.jpg
ปัจจุบัน การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำได้ทันทีในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้าน ซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนลงได้ เช่น ผู้ป่วยอาจได้รับยาฆ่าเชื้อก่อนในกรณีที่มีโอกาสติดเชื้อ มีการตรวจติดตามความดันโลหิตและปริมาณเกลือแร่ในร่างกายเป็นระยะ  มีการตรวจติดตามการเต้นของหัวใจในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ที่ศูนย์ไตเทียม รพ.บำรุงราษฎร์ มีการปรับปรุงโดยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้เข้ารับบริการ ด้วยห้องเตียงเดี่ยวพิเศษจำนวนทั้งสิ้น 35 เตียง ให้บริการผู้ป่วยด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้าน มีการจัดบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานของแพทยสภาและสภาการพยาบาล  ที่มีพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางในอัตรา 1 ต่อ 4 และผู้ช่วยพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทางอัตรา 1 ต่อ 2 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ปัจจุบันเปิดให้บริการ 3 รอบต่อวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 น.- 20.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร 02 011 5999 หรือนัดหมายแพทย์ โทร 02 011 2222

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 2 คน