กระดูกสันหลังคด ปัญหาทางสรีระ ที่หลายคนวิตกกังวล

Infographic_Scoliosis_1200X1800.jpg

โรคกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)
โรคกระดูกสันหลังคดเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยทั่วไปส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ มีส่วนน้อยที่อาจเกิดขึ้นจากโรคบางอย่าง เช่น โรคสมองพิการ (cerebral palsy) หรือโรคกล้ามเนื้อเสื่อม (muscular dystrophy) การบาดเจ็บหรือการติดเชื้อในกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยส่วนมากมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่ในเด็กบางรายกระดูกสันหลังอาจผิดรูปมากขึ้นเมื่อโตสู่วัยรุ่น   


ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี 
อาคารบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิค 
ชั้น20 โรงพยาบาล บำรุงราษฏร์ 33 สุขุมวิท ซอย3 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 
IMG
IMG
IMG
 
 

Rating Score: of 10, Total Vote: