รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรอง


มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่พบได้บ่อย และมีวิธีการตรวจคัดกรองหลายวิธี วิธีที่เป็นที่นิยมและได้มาตรฐานคือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่  โรคนี้สามารถป้องกันได้ หากตรวจคัดกรองเพื่อตรวจหาความผิดปกติเบื้องต้นก่อนโรคจะลุกลามกลายเป็นมะเร็ง
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: