ไข้เลือดออก โรคอันตรายหน้าฝน

โรคไขเลอดออกRE.jpg
 
โรคไข้เลือดออกอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ ถึงแม้จะฟังดูน่ากลัว แต่การได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มแรกอย่างใกล้ชิดในทุกช่วงของอาการ ก็จะช่วยให้พ้นจากระยะวิกฤติได้


สถานที่ตั้ง

ศูนย์อายุรกรรม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 และชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: