ใจสั่นหวิว เรื่องธรรมดาหรือว่าโรคหัวใจถามหา

 ใจสั่นหวิวคืออะไรใจสั่นหวิวอาการใจสนหวว-เรองธรรมดาหรอวาโรคหวใจถามหา.jpg

 
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นความผิดปกติของระบบคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ ช้ากว่าปกติ หรือเต้นผิดจังหวะ


ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: