การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

IMG 
สำหรับขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น มีหลากหลายวิธีที่จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 

อ่านเพิ่มเติม ภาวะความความเสี่ยง อาการ และแนวทางการรักษา ข้อควรรู้ของภาวะหัวใจล้มเหลว
 

ศูนย์หัวใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: