ความดันโลหิตสูง...ภัยเงียบที่ไม่ควรละเลย

 ความดันโลหิตสูง...ภัยเงียบที่ไม่ควรละเลย

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


อันตรายของโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่การที่หัวใจต้องรับภาระหนักกว่าปกติ จนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนหลายประการ อาทิ กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้น หัวใจวาย และไตได้รับความเสียหาย


สถานที่ตั้ง

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

IMG
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: