6 ท่าบริหาร พิชิตข้อเข่าเสื่อม

 

โรคข้อเข่าเสื่อม มักจะเกิดกับผู้สูงอายุ เราสามารถแนะนำท่านด้วยการออกกำลังกายง่ายๆในท่าบริหาร 6 ท่านี้ เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

 

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: