วิ่งมาราธอน...เตรียมพร้อมร่างกายก่อนสตาร์ท

วิ่งใกล้วิ่งไกล ร่างกายต้องพร้อม
วิ่งแล้วดีอย่างไร ประโยชน์ของการวิ่ง
ประเภทของการวิ่ง
ตรวจโรคประจำตัวกับการวิ่ง
ระยะเวลาเตรียมพร้อมก่อนวิ่ง
ออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
ข้อปฎิบัติและคำแนะนำการวิ่ง
การวิ่งสำหรับผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันการวิ่งออกกำลังกายได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและมีผู้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งประเภทใด สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้งเสมอ
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: