โรคพาร์กินสัน ไม่ใช่แค่อาการสั่น เช็ค 11 อาการเสี่ยงโรคพาร์กินสัน

ลักษณะอาการของโรคพาร์กินสัน infographic
โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง โดยเฉพาะส่วนที่สร้างสารโดพามีนทำให้สารโดพามีนมีปริมาณน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

 

ศูนย์โรคระบบประสาท

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: