การวินิจฉัย และรักษาโรคของต่อมไทรอยด์

การวินิจฉัย และรักษาโรคของต่อมไทรอยด์

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

โรคของต่อมไทรอยด์สามารถตรวจสอบอาการในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งการวินิจฉัยอาการโดยแพทย์ ก็สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด และการเอกซเรย์

 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ศัลยกรรม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

 

IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: