รู้จักกับโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ

รู้จักกับโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ต่อมไทรอยด์อักเสบกึ่งเฉียบพลัน และต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรัง นอกจากนี้โรคของต่อมไทรอยด์ยังแบ่งได้อีกหลายประเภท อาทิเช่น โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ,โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นต้น

 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ศัลยกรรม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: