วันมะเร็งโลก การป้องกันและรักษา

องค์การอนามัยโลกพบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆ ปี ดังนั้นเพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงโรคมะเร็ง จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น "วันมะเร็งโลก" (World Cancer Day)

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและนัดหมาย

โทรศัพท์: 02 667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915
 

Rating Score: of 10, Total Vote: